ZAPYTANIA OFERTOWE

Szanowni Państwo,

 

informujemy o wyniku postępowania w sprawie zamówienia na Prasę krawędziową wraz z robotem przemysłowym i oprogramowaniem 1 szt.z dnia 27.10.2016 r. dotyczącego projektu pn.Wdrożenie wyników prac B+R w celu rozpoczęcia produkcji nowej generacji drzwi pasywnych”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1. , wybrano z dniem 28.12.2016r. ofertę firmy Nixxon Steel Mirosław Pajek , która otrzymała największą liczbę punktów.